מכתב התראה לפני תביעה: למה צריך את זה ומכתב לדוגמה

מכתב התראה לפני תביעה ונקיטת הליכים משפטיים לדוגמה. מתי חייבים לשלוח? מה כותבים במכתב התראה? דרכים לשליחתו? ומה עושים אם לא ענו?

מכתב התראה לפני תביעה, מכתב התראה לפני נקיטת הליכים

עשו לך עוול וברצונך לתבוע. אפילו שזוהי זכותך, ישנם מקרים בהם עדיף (ולפעמים מתחייב) להשתמש באמצעי "קל" יותר. כמו מכתב התראה לפני תביעה ונקיטת הליכים משפטיים.

במאמר נסביר מהו מכתב התראה, מתי אתם חייבים לשלוח מכתב כזה? ואיך שולחים מכתב כזה? האם אפשר לשלוח גם בוואטסאפ.. ומה עושים אם לא ענו?

בנוסף, מצורף מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים לדוגמה.

מה זה מכתב התראה?

כאשר אתם שולחים מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, משמעותו: התראה בכתב שנותנים לצד שכנגד (אותו מעוניינים לתבוע) כמעין "הזדמנות אחרונה" לפני שמגישים תביעה.

כלומר, זהו מכתב שאתם שולחים לצד שכנגד, ומבלי שיש כאן איזושהי מעורבות של בית-המשפט.

למה שולחים מכתב התראה לפני הגשת התביעה?

 • להעביר לצד השני מסר רציני כי בכוונתך לעמוד על זכויותיך וככול שלא יתקן את ההפרה, בכוונתך להעביר את הסכסוך לפסים משפטיים.
 • ליצור תיעוד בכתב שנתת לצד השני הזדמנות לתקן את העוולה (ואין לדעת איפה תיעוד שכזה ישרת אותך).
 • אם הצד שכנגד ישיב, יש סיכוי שניתן יהיה להבין, פחות או יותר, מהי הגרסה שלו לדברים; ובהתאם, לקבל החלטה מושכלת יותר לגבי המשך הדרך.
 • וכמובן, יש סיכוי שהצד שכנגד יציע פשרה שתהיה משתלמת מספיק כדי לחסוך הליך משפטי.

 

כיצד ניתן לאתר את פרטי הנתבע?

איתור פרטי הנתבע לפי תעודת זהות; איתור כתובת של נתבע; מה החוק אם הפרטים חסרים או שגויים; ואיך ממלאים את כתב התביעה הקטנה. המשיכו לקרוא במאמר על איתור פרטי הנתבע.

מתי חייבים לשלוח מכתב התראה?

למעט מקרים ספציפיים, אינכם חייבים לשלוח מכתב התראה אלא זהו נוהג רווח שהתפתח עם השנים. עם זאת, בתי-המשפט נוטים להתייחס בחיוב יתר לתובע אשר ניסה ליישב את הסכסוך בדרכים אלטרנטיביות. ובאותה תורה, נוטים להתייחס בשלילה לנתבע שהתעלם ממכתב התראה או השיב באופן שמלבה את הלהבות.

אלא שכשמדובר בהפרות צרכניות מסוימות, החוק קובע רשימת מקרים בהם ישנה חובה לשלוח דרישה בכתב כדי לקבל פיצוי ללא הוכחת נזק; ומכתב התראה כמוהו כדרישה בכתב. נסביר:

חוק הגנת הצרכן קובע רשימת מקרים בהם צרכן רשאי להגיש תביעה לפיצויים ללא הוכחת נזק ("פיצויים לדוגמה"), עד סך 10,000 ₪; ובמקרים של הפרה חוזרת, עד סך 50,000 ₪. (הסכומים מעודכנים לשנת 2023)

פיצוי ללא הוכחת נזק מאפשר לתבוע על עצם ההפרה; גם אם היא לא הסבה שום נזק. המחוקק קבע מנגנון זה, ככלי לריסון בתי-עסק מלבצע הפרות צרכניות "קטנות", תחת מחשבה שלצרכנים יהיה קשה להוכיח שנגרם להם נזק מההפרה ולכן הם לא יתבעו.

לפי סעיף 31א(ב) לחוק הגנת הצרכן יש רשימת מקרים בהם לא ניתן לדרוש פיצויים ללא הוכחת נזק, מבלי שקודם נשלחה לבית-העסק המפר בקשה בכתב לקבל פיצוי. לענייננו, "בקשה בכתב" היא כמובן גם מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים.

חשוב לשים לב: ניתן לדרוש פיצויים גם מבלי לשלוח התראה, פשוט הם לא יהיו "פיצויים ללא הוכחת נזק". כלומר, לא יינתן "פטור" מלהוכיח שההפרה הצרכנית גרמה נזק.

רשימת הפרות צרכניות שמחייבות לשלוח מכתב התראה כתנאי להגשת תביעה בגין פיצוי ללא הוכחת נזק:

מהי הפרה צרכנית (הפרות צרכניות) ואילו הפרות צרכניות מחייבות לשלוח מכתב התראה כתנאי להגשת תביעה בגין פיצויים וללא הוכחת נזק?

 • הצרכן ביקש להשיב מוצר (שלא עקב פגם) בהתאם למדיניות החזרת הטובין, והעוסק סירב להשיב את מלוא התמורה ששולמה לו (ובלבד שלא חלה הרעה במצב המוצר).
 • היה פער בין המחיר המוטבע על המוצר למחירו בקופה, והעוסק דחה את בקשת הצרכן לשלם לפי המחיר המוטבע על המוצר.
 • הצרכן ביקש אך העוסק לא תיקן קלקול במוצר במסגרת תקופה האחריות.
 • העוסק הטעה את הצרכן בקשר למקום ההספקה ואחרי שהצרכן שב וביקש שמוצר או שירות יסופק לו למקום מסוים, העוסק לא סיפק את המוצר/שירות למקום שהוסכם;
 • בעסקה לתקופה קצובה – למרות בקשת הצרכן להפסקת תשלומים, העוסק המשיך לחייבו לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות או שלא מסר לצרכן הודעה כדין בקשר לסיום העסקה או ההתחייבות.
 • בעסקה מתמשכת – הצרכן ביקש מהעוסק להפסיק לחייבו בתשלומים בגין העסקה, והעוסק המשיך לחייב.
 • בעסקה מתמשכת – הצרכן טען שהעוסק גבה ממנו "סכום עודף" והעוסק לא השיב לו את מלוא סכום ההחזר המגיע לו לפי סעיף 13ד1 לחוק הגנת הצרכן (בתוספת הצמדה וריבית, הוצאות צרכן וכו')
 • בעסקה שמערבת תשלום לעוסק בגין שירותים או טובין מפוקחים, נגבתה מהצרכן עמלה למרות שהצרכן ביקש שלא לשלמה
 • בוטל הסכם רוכלות והעוסק לא השיב לצרכן את מה שקיבל מכוח ההסכם, למרות בקשת הצרכן
 • בוטל הסכם מכר מרחוק או הסכם לרכישת יחידת נופש, והעוסק לא השיב לצרכן את החלק היחסי בעסקה כקבוע בחוק או לא ביטל את החיוב כמתבקש.
 • בוטל הסכם לרכישת שירותי רפואה, והעוסק לא השיב לצרכן את החלק היחסי בעסקה כקבוע בחוק או לא ביטל את החיוב כמתבקש.

איך שולחים מכתב התראה?

אתם רשאים לשלוח את המכתב בכל אמצעי כתוב – אלקטרוני (כן, הודעת וואצאפ), פקס או מכתב רשום. החלק החשוב בשליחת המכתב הוא קבלת אסמכתה שהתקבל בידי הנמען.

למשל, אתם יכולים לשלוח מכתב בדואר רשום (עם מספר מעקב) לכתובת הרשומה של בית-העסק. במעמד השליחה, יינתן מספר מעקב של הדואר, וניתן יהיה לעקוב אחריו דרך "מעקב המשלוחים" של אתר דואר ישראל.

אולם באותה מידה, ניתן לשלוח התראה באפליקציית מסרים (ולהציג "וי" כחול); או בדואר אלקטרוני עם אישור מסירה.

 

מה כותבים במכתב ההתראה?

אינכם מחוייבים לנוסח אחיד או למכתב התראה. אתם רשאים לנסח באופן שנראה לכם לנכון. עם זאת, ההיגיון והניסיון מלמדים שיש כמה פרטים שחשוב שיופיעו במכתב התראה, כדי שיוכל לשאת פרי:

 1. תאריך עריכת המכתב
 2. פרטיו המלאים של הנמען
 3. הערה "מבלי לפגוע בזכויות"
 4. הנדון ("התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים")
 5. פירוט תמציתי של העובדות
 6. הדרישה
 7. זמן נקוב לביצוע הדרישה
 8. ככול שדורשים פיצוי כספי – פרטי מוטב וחשבון בנק להעברת התשלום
 9. שם מלא וחתימה

 

מה עושים אם לא ענו למכתב ההתראה?

כעת ניצבות בפניכם שתי אפשרויות עיקריות:

 1. אתם יכולים להניח לנושא
 2. אתם יכולים להגיש תביעה קטנה לבית המשפט לתביעות קטנות. תביעה קטנה היא תביעה אזרחית שסכומה עד סך 37,700 ש"ח (נכון לשנת 2024).

רבים בוחרים להגיש תביעה קטנה גם אם סכום הפיצוי הפוטנציאלי שהם יכולים לדרוש, גבוה יותר. לכך יש שיקולים רבים
מדובר בהליך מהיר (חצי שנה בממוצע לקבלת פסק-דין), בעלות זולה משמעותי (אפילו אגרת בית המשפט נמוכה ביותר ממחצית מאגרה של הליך אזרחי רגיל).

ההליך מתנהל ללא עורכי דין משום צד. והשופטים לא כפופים לדיני ראיות וסדרי דין (כלומר ניתן להציג מסמכים וראיות שלא בהכרח היו מתקבלות בבית-משפט אזרחי רגיל), ועוד..

קבצים להורדה

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

אולי יעניין אותך גם .

חזירי-בר משוטטים, זהו מטרד ציבורי מסוכן שמוכר בעיקר ביישובי חוף הכרמל. מעבר חוץ מהפחד שחזיר-בר יתקוף, הם גורמים ללא מעט נזקים לרכוש וגוף..

חזיר בר גרם נזק: כך ניתן לקבל פיצוי ומכתב התראה להורדה בחינם

נוצר בתאריך: 08/07/2024

חזירי-בר משוטטים, זהו מטרד ציבורי מסוכן שמוכר בעיקר ביישובי חוף הכרמל. מעבר חוץ מהפחד שחזיר-בר יתקוף, הם גורמים ללא מע..

נמלי אש זאת אחת התופעות הקשות. הן מופיעות בעיקר בבתי-מגורים באזור השרון וגורמות למטרד אדיר וסכנה ממשית לילדים קטנים ופעוטות. רוב נמלי האש..

נמלי האש: איך מקבלים פיצוי ומכתב התראה להורדה בחינם

נוצר בתאריך: 08/07/2024

נמלי אש זאת אחת התופעות הקשות. הן מופיעות בעיקר בבתי-מגורים באזור השרון וגורמות למטרד אדיר וסכנה ממשית לילדים קטנים ופ..

קדחת הנילוס מככבת בכותרות בגלל עלייה מאסיבית בתחלואה. אך למרות השיח הער, שאלה אחת לא קיבלה מענה: מי אחראי לפי חוק והאם אפשר לקבל פיצוי?

קדחת הנילוס: מי יפצה? ומכתב התראה להורדה בחינם

נוצר בתאריך: 08/07/2024

קדחת הנילוס מככבת בכותרות בגלל עלייה מאסיבית בתחלואה. אך למרות השיח הער, שאלה אחת לא קיבלה מענה: מי אחראי לפי חוק והאם..

תפריט נגישות