חוק הגנת הצרכן, סקירת היכרות

הרקע לחקיקת חוק הגנת הצרכן, על מי החוק חל, על ביטול עסקה, ומה תוקפו של הסכם הסותר את החוק? מה דינן של עסקאות יד שנייה ומהי הדרך לקבל פיצויים?

חוק הגנת הצרכן, סקירת היכרות, קבלת פיצויים, ביטול עסקה

הרקע לחקיקת חוק הגנת הצרכן ועוד קצת לגבי ביטול עסקה

לפני חוק הגנת הצרכן, ביטול עסקה, קבלת פיצויים ובעיות צרכניות היו מטופלות באמצעות חוק המכר, התשכ"ח-1969. חוק המכר נועד להגדיר את גבולות הגזרה של עסקאות בין "מוכר" ל"קונה", ביטול של העסקה, ואת הפיצויים במקרים של חריגה. אלא שהיה נטול מענה ספציפי לעסקאות צרכניות שמעצם טיבן זקוקות לבמה נפרדת. 

חוק המכר הכללי לא לקחת בחשבון מאפיינים ייחודיים של עסקאות צרכניות. למשל, עסקאות שאינן בין צדדים שווים וסובלות מפערי-כוחות לטובת העוסק ולרעת הצרכן. בנוסף, הטכנולוגיה והגלובליזציה שינו את אופי העסקאות (למשל הזמנות מקוונות) ודרשו מענה ייעודי, או במקרה בו אחד הצדדים חתם כתוצאה מניצול מצוקתו ע"י לחץ שהופעל עליו.

הצורך הנ"ל הורגש בכנסת בעקבות תסיסה מן ה"שטח". צרכנים השמיעו קול זועק (וזועם) על כי עוסקים מנצלים לרעה את כוחם העודף, תוך התנערות מאחריות, הטעיה ועוד. כן, הצרכנים התלוננו שלמרות שמדובר בתופעה רווחת, אין להם חקיקה ספציפית שנותנת מענה ברור ומותאם.  

על רקע זה, בשנת 1981 נכנס לתוקף חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. החוק עוסק אך ורק בעסקאות בין עוסק לצרכן; מעין "חברה-בת" של חוק המכר, אם תרצו. 

החוק מפרט בדקדוק את חובות העוסקים וזכויות הצרכנים, כאשר הוא מעלה על נס את זכויות הצרכנים. זאת, באמצעות שליחת מסר לעוסקים כי הפרות צרכניות יעלו להם ביוקר. בין אם באמצעות הטלת פיצויים על ההפרה, ובין אם באמצעות הטלת סנקציות פליליות משמעותיות. 

וזה לא נגמר שם. ברקע ישנן תקנות שמפרטות לפרטי פרטים כל צעד, הפרה וסנקציה במגוון עסקאות – משלב המשא ומתן ועד להפרה ספציפית. כך למשל, ישנן תקנות ספציפיות למקרה של ביטול עסקה; אחריות ושירות לאחר מכירה; גילוי פרטים מהותיים; התייחסות לחוזים אחידים (עד לרמת גודל האותיות של הוראות ההסכם); הגבלת זמן ההמתנה של לקוחות מנויים למענה טלפוני של נציג שירות; ועוד.

רוצים לדעת עוד על ביטול עסקה?

מהו המקור החוקי לביטול עסקה? מה זה דמי ביטול וכיצד ניתן להמנע מדמי הביטול? באילו מקרים ניתן לבטל את העסקה? האם ישנם תנאים בסיסיים לביטול העסקה? הנכם מוזמנים להמשיך לקרוא על ביטול העסקה במאמר ביטול עסקה: המדריך המלא לצרכן.

 

על מי לא חל חוק הגנת הצרכן?

לפי סעיף 39 לחוק הוא לא חל על שירות שניתן בידי אחד מאלה: 

א. תאגיד בנקאי כמשמעותו בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981.

ב. מבטח או סוכן ביטוח כמשמעותם בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981.

ג. נותן שירותים פיננסיים כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016

ד. נותן שירותי תשלום כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019.

 

האם חוק הגנת הצרכן חל על המדינה?

כן. סעיף 42 לחוק קובע כי דין המדינה כדינו של כול עוסק.

 

מה תוקפו של הסכם עם עוסק אשר הוראותיו סותרות את חוק הגנת הצרכן?

סעיף 36 לחוק קובע כי הוראותיו יגברו על כול ויתור או הסכם שנוגד אותם. אולם אם בהסכם ישנם תנאים טובים מהקבוע בדין, הם גוברים.

 

האם חוק הגנת הצרכן חל על עסקת מכר מיד שנייה?

ככול שהעסקה התבצעה מול אדם פרטי ולא מול עוסק – לא; כאמור, החוק חל רק על עסקאות בין עוסק לצרכן. סעיף 1 לחוק מגדיר עוסק כ"מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן". במקרה של עסקאות בין אנשים פרטיים (למשל, רכישת רכב יש שנייה), יש לפנות למסגרות החוקיות הרגילות שחלות על המקרה. איך תדעו אם מדובר בעוסק או לא? פשוט – האם הוא הפיק חשבונית עם מספר עוסק ברשויות המס.

 

התיישנות תביעה צרכנית

החוק לא קובע תקופת התיישנות ספציפית ולכן תקופת ההתיישנות של תביעה אזרחית מכוחו תהא כקבוע בחוק ההתיישנות – 7 שנים. עם זאת, לעיתים יש מקרים בהם תקופת ההתיישנות שונה (ולרוב ארוכה יותר).

 

למי ניתן לדווח במקרה של הפרה צרכנית?

בשנת 2006 נכנס לתוקף תיקון מספר 20 לחוק וכך הוקמה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. לפי הסעיף, הרשות תמנה ממונה מטעמה ולו מגוון סמכויות: לפקח על ביצוע ו/או הפרת הוראות החוק; לחקור חשודים בעבירות לפי החוק ולהביאם למשפט פלילי; לנקוט הליכי אכיפה מנהלית נגד מפרים; לטפל בתלונות או בפגיעות בצרכנים; לערוך וליזום סקרים ומחקרים בענייני צרכנות; ועוד.

 

זכות הצרכן לפיצויים ללא הוכחת נזק ("פיצויים לדוגמה")

תיקון מס' 21 לחוק הגנת הצרכן קובע רשימת מקרים בהם בית-המשפט יכול לחייב עוסק לשלם פיצויים ללא הוכחת נזק עד לסך של 10,000 ₪ בגין כול הפרה (להלן: "פיצויים לדוגמה"). עם זאת, ישנם מקרים בהם בית-המשפט יהיה רשאי לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק עד לסך 50,000 ₪: הפרה חוזרת, הפרה נמשכת או הפרה שנעשתה בנסיבות מחמירות (סעיף 31א(ג) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981).

כמו כן, סעיף 31א(ו) לחוק קובע שצרכן לא מוגבל לסעד הנ"ל וזכאי לתבוע כל סעד אחר בשל אותה ההפרה.

סעיף 31א(ב) לחוק קובע כי צרכן יהיה רשאי להגיש תביעה לפיצויים ללא הוכחת נזק, רק אם מסר לעוסק הודעה בכתב ובה הדרישה הרלוונטית מהעוסק.

לדוגמה – מקרה של הפרת הוראות החוק בדבר החזרת טובין: הצרכן רצה להחזיר טובין בהתאם לחוק ולמדיניות העוסק, והעוסק סרב. הצרכן לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפיצויים ללא הוכחת נזק אלא אם דרישת הצרכן נתמכת בתיעוד כי הבקשה הנ"ל נמסרה לעוסק בכתב.

עם זאת, אי-מסירת דרישה בכתב רלוונטית רק לתביעת פיצויים ללא הוכחת נזק. צרכן שלא מסר דרישה בכתב ביחס להפרת העוסק, עדיין יכול להגיש תביעה לדרישת פיצויים אחרים. למשל תביעת פיצויים בגין הפרת חוזה או פיצויים בגין נזק בלתי-ממוני (כמו עוגמת נפש).

 

איך מקבלים פיצויים ללא הוכחת נזק מן העוסק?

כאמור, הוראות סעיף 31א לחוק מחייבות את הצרכן לשלוח לעוסק פנייה בכתב. אם הפנייה בכתב הועילה והעוסק פיצה אתכם – נהדר. אם העוסק התעלם, הסכים לפיצוי לא הולם או סרב לפצות – ניתן להגיש תביעה קטנה. למעלה מ-30% מהנתבעים בבית-המשפט לתביעות קטנות הם עוסקים אשר עיוולו כלפי צרכנים. הסיבות העיקריות שצרכנים מעדיפים להגיש תביעה קטנה (ולא תביעה "רגילה") הן: (1) מדובר בהליך מהיר, זול ויעיל יותר מהליך אזרחי "רגיל"; (2) ברוב המקרים סכום התביעה לא חוצה את מגבלת הסכום בבית-המשפט לתביעות קטנות; לכן צרכנים מעדיפים לנהל את ההליך במסגרת "קטנה" וידידותית יותר לאזרח הפשוט.

 

איתור פרטי הנתבע לפי חברה ו/או מספר תעודת זהות

איך מבצעים איתור תעודת זהות של הנתבע? איך מבצעים איתור פרטי נתבע לפי כתובת של הנתבע? איך מבצעים איתור פרטי חברה? קראו עוד במאמר על איתור פרטי חברה ו/או איתור פרטי נתבע.

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

אולי יעניין אותך גם .

חזירי-בר משוטטים, זהו מטרד ציבורי מסוכן שמוכר בעיקר ביישובי חוף הכרמל. מעבר חוץ מהפחד שחזיר-בר יתקוף, הם גורמים ללא מעט נזקים לרכוש וגוף..

חזיר בר גרם נזק: כך ניתן לקבל פיצוי ומכתב התראה להורדה בחינם

נוצר בתאריך: 08/07/2024

חזירי-בר משוטטים, זהו מטרד ציבורי מסוכן שמוכר בעיקר ביישובי חוף הכרמל. מעבר חוץ מהפחד שחזיר-בר יתקוף, הם גורמים ללא מע..

נמלי אש זאת אחת התופעות הקשות. הן מופיעות בעיקר בבתי-מגורים באזור השרון וגורמות למטרד אדיר וסכנה ממשית לילדים קטנים ופעוטות. רוב נמלי האש..

נמלי האש: איך מקבלים פיצוי ומכתב התראה להורדה בחינם

נוצר בתאריך: 08/07/2024

נמלי אש זאת אחת התופעות הקשות. הן מופיעות בעיקר בבתי-מגורים באזור השרון וגורמות למטרד אדיר וסכנה ממשית לילדים קטנים ופ..

קדחת הנילוס מככבת בכותרות בגלל עלייה מאסיבית בתחלואה. אך למרות השיח הער, שאלה אחת לא קיבלה מענה: מי אחראי לפי חוק והאם אפשר לקבל פיצוי?

קדחת הנילוס: מי יפצה? ומכתב התראה להורדה בחינם

נוצר בתאריך: 08/07/2024

קדחת הנילוס מככבת בכותרות בגלל עלייה מאסיבית בתחלואה. אך למרות השיח הער, שאלה אחת לא קיבלה מענה: מי אחראי לפי חוק והאם..

תפריט נגישות