עסקאות מכר מרחוק – עסקאות ללא קשר פיסי בין הצרכן לעוסק

תגיות: תגיות

עסקה בה אין לצרכן אפשרות אמיתית לבדוק את המוצר הנרכש. לכן, הצרכן סומך רק על פרסומי העוסק באמצעים השונים (בטלפון, פרסומות וכיו"ב). בשל פוטנציאל לפער בין הפרסומים למוצר/לשירות עצמו, נקבעו כללים מיוחדים שגוברים על ההוראות הרגילות לביטולי עסקאות. אופן הביטול תלוי בסוג העסקה (אם נרכש נכס או שירות):

עסקה לרכישת נכס: מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך "גילוי נאות" מטעם העוסק, לפי המאוחר. מסמך גילוי נאות זהו מסמך בכתב שניתן מטעם העוסק וכולל את הפרטים הבאים:

  • השם, מספר הזהות (בחברה – ח.פ.) והכתובת של העסק בארץ ובחו"ל;
  • התכונות העיקריות של הנכס;
  • מחיר הנכס;
  • תנאי התשלום בעסקה;
  • האופן שבו הצרכן זכאי לבטל את העסקה;
  • שם היצרן וארץ ייצור הנכס;
  • מידע על האחריות לנכס;
  • תנאים נוספים שחלים על העסקה.

עסקה לרכישת שירות: תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך "גילוי נאות" מהעוסק, לפי המאוחר. אם מדובר בעסקה מתמשכת לרכישת שירות, זכות הביטול תעמוד בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא. אם מדובר בעסקה חד-פעמית, הביטול יכול להיעשות לפחות שני ימים (שאינם ימי-מנוחה) קודם למועד שבו השירות אמור להינתן.

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות