נקבע לי דיון במועד שאינו מתאים לי; איך אני יכול לשנות את מועד הדיון?

תגיות: תגיות

ככול שמי מהצדדים מעוניין לשנות את מועד הדיון (תאריך או שעה), עליו להגיש בקשה בכתב לשינוי מועד הדיון ובה לפרט את הנימוקים לשינוי המבוקש וגם לצרף אליה מסמכים רלוונטיים (ככול שהדבר דרוש).

אם למשל, במועד הדיון קבועה לתובע/נתבע חופשה בחו"ל, יש לציין זאת בבקשה בכתב שתוגש. על המבקש לתמוך את טענותיו בתצהיר ולצרף את המסמכים הרלוונטיים (למשל, כרטיסי הטיסה על שם המבקש וטופס הזמנת הטיסה).

@dino_tviaktana

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות