מה צריך לצרף לכתב התביעה הקטנה?

תגיות: תגיות

לכתב התביעה יש לצרף את כול המסמכים שתומכים בטענות התובע ושעליהם הוא ירצה להסתמך בתביעתו. אם למשל מגישים תביעה קטנה בגין הפרת הסכם שכירות, הגיוני לצרף את העתק ההסכם החתום וכן כל מסמך שמבסס את ההפרה הנטענת (כמו למשל: הודעות טקסט, צ'ק שחולל בהעדר כיסוי, הקלטת שיחה וכו').

@dino_tviaktana

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות