האם ניתן לבטל תביעה קטנה שהוגשה?

תגיות: תגיות

כן. בעבור זה יש להגיש בקשה בכתב ובה פירוט הנימוקים לכך. יש לקחת בחשבון שככול שההליך מצוי בשלב מתקדם יותר, על הנימוקים להיות יותר כבדי-משקל ובאופן שיטה את הכף לטובת ביטול התביעה.

@dino_tviaktana

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות