תביעת תעופה

טיסה בוטלה או איחרה וחברת התעופה שללה מכם הטבות ופיצויים? אולי בצדק: האותיות הקטנות שנוסעים רבים לא מכירים, פיצוי במקרה של טיסה שאיחרה

חוק שירותי תעופה משנת 2012, נוסד כדין ייעודי המאגד ומתאים אמנות בינלאומיות בעולם התעופה. אמנות אלו שלטו בכיפה שנים רבות, אך בהעדר חקיקה מדינתית סדורה, מדינות – ובכלל זה ישראל – יישמו אותן כראות עיניהן. חושבים להגיש תביעת תעופה? אחרי הבשלה ארוכה, בשנת 2012, חה"כ אחמד טיבי הציע והעביר את חוק שירותי תעופה ובכך נסתם הגולל על הפרצות בחובות חברות התעופה וזכויות הנוסעים. חוק שירותי תעופה חל על כל הטיסות הנכנסות והיוצאות מישראל, לרבות עצירות ביניים.

המצבים הנ"ל מחייבים את חברת התעופה להעניק לנוסע הטבות ו/או פיצויים בלי צורך להגיש תביעה משפטית. אך אם חברת תעופה לא קיימה את חובותיה ולא מתקיים חריג שפוטר אותה, נוסע יכול להגיש תביעה. בתביעה ניתן לדרוש, בין היתר, פיצויים ללא הוכחת נזק מכוח חוק שירותי תעופה, עד סך 11,120 ש"ח (נכון ל-2023).

פיצוי ללא הוכחת נזק ("פיצויים לדוגמה") כשמו כן הוא. כול שיש להוכיח הוא שחברת התעופה הפרה את אחת מחובותיה. התובע לא חייב להביא ראיות שנגרם לו נזק כלשהו כתוצאה מההפרה. עם זאת, חשוב לציין: בתי-המשפט כן בוחנים באמצעות הערכה וניסיון החיים מהו הנזק שנגרם ומשם גוזרים את גובה הפיצוי. כך שלא יקרה כלום אם התובע יציין את נזקיו בכתב התביעה (כמו למשל תיאור נזק בלתי-ממוני בדמות עוגמת-נפש); ואם ניתן, גם יביא לכך ראיות.

הטבות ופיצויים, אל תעופו: מתי חברת התעופה יכולה למנוע מכם פיצויים והטבות_הרשימה המלאה, פיצוי במקרה של טיסה שאיחרה או התבטלה

אל תעופו: מתי חברת תעופה יכולה למנוע מכם הטבות ופיצויים

נוצר בתאריך: 29/06/2022

טיסה בוטלה או איחרה וחברת התעופה שללה מכם הטבות ופיצויים? אולי בצדק: האותיות הקטנות שנוסעים רבים לא מכירים, פיצוי במקרה של טיסה שאיחרה

חוק שירותי תעופה, רשימת ההטבות והפיצויים לנוסע, פיצוי כספי, פיצויים, תביעות קטנות

חוק שירותי תעופה: הרשימה המלאה של ההטבות והפיצויים לנוסע

נוצר בתאריך: 27/06/2022

רשימת ההטבות והפיצויים במקרה של ביטול/איחור/הקדמת טיסה, שינוי תנאי כרטיס וסירוב להטיס; משדה התעופה ועד בית-המשפט.

יש לנו את זה?

דינו מביא בשורה בתחום התביעות הקטנות בישראל! שברנו את מחירי השוק, ואנחנו חוסכים ללקוחות שלנו המון זמן וכאב ראש.
עם דינו, אין תביעה קטנה מידי.

תפריט נגישות