עישון במקום ציבורי: ככה תקבלו פיצוי

הגשת תביעה קטנה לפיצויים בגין עישון במקום ציבורי; רשימת המקומות הציבוריים בהם העישון האסור או מוגבל בתנאים. סקירת החוק והפסיקה

הגשת תביעה קטנה לפיצויים בגין עישון במקום ציבורי; רשימת המקומות הציבוריים בהם העישון האסור או מוגבל בתנאים. סקירת החוק והפסיקה

עישון במקום ציבורי מהווה מטרד ריח ונזק בריאותי – למעשנים עצמם ולסביבתם. הדבר הופך למטרד חמור פי כמה, כשמדובר במקום סגור ובפרט כשיש קטינים בשטח.

החוק בישראל קובע רשימה סגורה של מקומות ציבוריים בהם העישון אסור או מוגבל. תחת זאת קובע סנקציות כלפי הבעלים של המקום או המעשנים בעצמם.

נכון לעת הזו, החוק לא קובע מנגנון פיצוי מפורש לאדם שנפגע מעישון במקום ציבורי. אולי כי כשמדובר בנזק גוף, קשה לקשור קשר ישיר וכשזו עוגמת נפש, קשה לאמוד אותה.

ועדיין, בתי-המשפט קבעו לא אחת כי ניתן לתת פיצוי לאדם שנפגע מעישון במקום ציבורי, אם הוא יעמוד במספר תנאים.

במאמר נציג בקצרה את המקור החוקי לאיסור עישון במקומות ציבוריים; נמנה את המקומות הציבוריים בהם אסור לעשן אלא תחת מגבלות; ונסביר כיצד ניתן, למרות החסר בחוק, להגיש תביעה קטנה לדרישת פיצויים.

חוק העישון במקומות ציבוריים

בשנת 1983, פורסם החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, התשמ"ג-1983. לפי סעיף 1א לחוק העישון, מטרתו:  "למנוע את העישון במקומות ציבוריים ואת חשיפת הציבור לעישון, הגורמת למוות, למחלות ולנכות".

מאז חקיקתו, בוצעו מספר תיקונים בחוק והועלו לא מעט הצעות חוק שחלקן לא מומשו בגלל חוסר היציבות השלטונית שהובילה לזניחתן.

המניע לחקיקה בנושא עישון הוא עלייה ניכרת במודעות לנזקי העישון כמו גם עלייה בנתונים האנשים שנפטרו כתוצאה מעישון – אקטיבי או פאסיבי.

לפי דו"ח שר הבריאות לשנת 2022, כ-20% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל מעשנים, וישנם כ-8,000 מקרי מוות כתוצאה מעישון. מתוך אלו, כ-10% (800 מקרים בשנה) אובחנו כתמותה בעקבות עישון פאסיבי.

במאמר מוסגר נשאל שאלה מתבקשת: אז למה מדינות לא אוסרות על עישון בשטחן? התשובה פשוטה: כי העישון משתלם, ואפילו מאוד.

לפי דו"ח שר הבריאות, הכנסות מדינת ישראל מהמס על מוצרי טבק בשנת 2022, עמדו על כ-7.5 מיליארד ₪. מנגד, העלות הכוללת של המדינה בעקבות נזקי העישון, עומדת על סך כולל של 3.6 מיליארד ₪. כ-1.7 מיליארד כעלויות ישירות של מערכת הבריאות בישראל, וכ-1.9 מיליארד בגין נזקים עקיפים (הפסדי פרודוקטיביות). כאמור, העישון משתלם בהחלט לקופת המדינה.

על ידי חוק העישון ותיקוניו, נוצר איזון בין חופש הפרט להחליט על גופו (ולגרוף כסף רב לקופת המדינה) ובין האינטרס של בריאות הציבור. כחלק מהאיזון, המחוקק קבע רשימה סגורה של מקומות ציבוריים בהם העישון אסור לחלוטין או מוגבל.

 

ענישה בגין עישון במקום ציבורי

הפרה של הוראות החוק גוררת קנסות שסכומם נע בין 14,400 ₪ ועד 75,300 ₪ (נכון לינואר 2024). ובנוסף, הפרת הוראות חוק העישון יכולה לגרור הליך פלילי שיתברר בבית המשפט לעניינים מקומיים.

חסר בולט בחוק העישון הוא הוראה מפורשת הקובעת פיצויים לאדם שרואה עצמו נפגע מעישון במקום ציבורי בניגוד לחוק. עם זאת, בתי-המשפט השונים (ובהם בית המשפט לתביעות קטנות) פעלו להתגבר על החסר החקיקתי. וכך, פסקו פיצויים לתובעים שהגישו תביעות לאחר שנפגעו – אפילו רק כעוגמת נפש – מעישון במקום ציבורי.

 

רשימת המקומות הציבוריים בהם אסור לעשן

חוק העישון קובע רשימה סגורה של מקומות בהם העישון אסור או מוגבל. עוד קובע כי מחזיק של מקום ציבורי (כבעלים, כשוכר ובכל דרך אחרת), יציב שלטים האוסרים על העישון באופן בולט ותקין.

ולבסוף, חל איסור להציב מאפרות באותן מקומות ציבוריים. אגב, עסקים רבים מנסים "להתחכם" ולאפשר לאפר בכוסות פלסטיק או בכלים שאינם "בדיוק" מאפרה.

אך הגדרת החוק רחבה מזה וכוללת כל כלי שמיועד להשלכת פסולת ושיירי מוצרי טבק לתוכו. ואלו המקומות הציבוריים שחל איסור לעשן בהם:

גן חיות

כל מקום בגן חיות, עד לטווח של 10 מטרים מהכניסה או היציאה. העישון מותר באזור מוגדר שהנהלת המקום הקצתה לכך, ובלבד שלא גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

משרדי רשות ציבורית וחצרותיהם

הממשלה ומשרדיה (לרבות יחידות ויחידות סמך); בתי-משפט; רשויות מקומיות; מועצות דתיות. זאת למעט אזור שהנהלת המקום הקצתה לעישון והאזור נמצא לפחות 10 מטר מהכניסה או היציאה למשרד.

מקום עבודה

כל מקום בבניין שעובדים בו אנשים ולא משמש למגורים. מותר לעשן בחדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום לאחר היוועצות עם העובדים; ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים ועישון לא גורם למטרד לאנשים שאינם מעשנים או למקום אחר בבנין.

פעילות גופנית ופעילויות ספורט

שטח תחום המיועד לפעילות גופנית או לספורט (כולל בריכות שחייה), לרבות מגרשי ספורט. האיסור כולל אצטדיוני ספורט, למעט מקומות שהנהלת האצטדיון הקצתה לעישון והם עומדים בתנאים הבאים: מושבים מופרדים שמספרם קטן מ-25% ממספר המושבים בכל האצטדיון; או – חדר נפרד לחלוטין ששטחו קטן מ-25% מהשטח שהוקצה לציבור להמתנה בהפסקות, ויש בו סידורי אוורור תקינים ללא מטרד לחלקים אחרים של האצטדיון.

יודגש שהעישון אסור, ללא החרגה, בכל מקום בבניין של מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) או של תנועת נוער.

בתי עסק לממכר מזון או משקאות

חנות, מסעדה, מזנון, כל מקום שבין עיסוקיו מגישים אוכל או משקאות (למעט בחדר נפרד שההנהלה הקצתה עם סידורי איוורור תקינים, אשר שטחו לא יעלה על 25% מהשטח הפתוח לציבור והדבר כמובן לא גורם למטרד בחלקים אחרים של בית האוכל). לגבי בית אוכל העישון אסור גם על אזור שנמצא מחוץ למבנה, למעט אזור שהוקצה לעישון ועומד בתנאים הבאים: שטחו קטן מ-15 מ"ר או ששטחו רציף ואינו עולה על 25% משטח הישיבה שמחוץ למבנה.

כלי תחבורה וחניונים

אוטובוס, זוטובוס (מכונה "מיניבוס"), מונית (בזמן שיש בה נוסעים), רכבת, תחנת אוטובוס מקורה, תחנה מרכזית (למעט בחדר שהוקצה לכך), תחנה ורציפי רכבת (למעט אזור שהוקצה לעישון בקצה הרציף), רכב נהיגה.

העישון אסור בחניונים מקורים או תת-קרקעיים הפתוחים לציבורים, עד לטווח של 10 מטר מהכניסה או היציאה לחניון (למעט בית מגורים שנמצא בטווח זה).

מעליות ומקלטים

העישון אסור במעלית לנשיאת בני אדם. וכן, במקלט או מחסה ציבורי כהגדרתם בסעיף 11 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. לגבי מעליות בנכסי מגורים, חובת האכיפה חלה על היצרן או היבואן של המעלית, לפני שהמעלית נכנסת לשימוש.

מוסדות חינוך והשכלה גבוהה

זהו תיקון שנכנס לתוקף בספטמבר 2018. לפיו, העישון אסור בכל מקום במוסד חינוך, מוסד להשכלה גבוהה או לחינוך על-תיכוני שתלמידיו מעל 18 (לרבות החצר ומגורי תלמידים), גן/מעון/בית ילדים (לרבות החצר). איסור העישון כולל את שטח המקום וכן עוד טווח נוסף של 10 מטרים מהכניסה או היציאה (חוץ מבית מגורים שנמצא בטווח זה). מגבלת טווח ה-10 מטרים אינה חלה על גן שעשועים.

במוסד להשכלה גבוהה או לחינוך על-תיכוני שתלמידיו מעל גיל 18, הנהלת המוסד יכולה להקצות חדר נפרד (שאינו חדרי עבודה של הנהלה או סגל). זאת, ובלבד שהחדר מאוורר והדבר לא גורם מטרד בחלקים אחרים של המקום.

מוסדות רפואיים

כל מקום בבית-חולים או מרפאה (כולל חצר) ו-10 מטר מהכניסה או היציאה למקום כזה. הדבר לא כולל את המצבים הבאים:

  • בית מגורים שנמצא בטווח של 10 המטרים כאמור.
  • אזור מוגדר מחוץ לבניין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום. גם הוא צריך להיות בטווח של לפחות 10 מטר מהבניין ועל העישון בו לא לגרום למטרד בחלקים אחרים של המקום.
  • החלק הפתוח לציבור בבית מרקחת.
מקומות תפילה

כל מקום בבניין של בית כנסת, כנסייה, ח'ילווה או מסגד ובחצרותיהם. העישון מותר באזור נפרד שהנהלת המקום הקצתה לכך, ובלבד שאו חלק לא מקורה, שטחו רציף, ולא עולה על רבע משטח החצר כאשר שאר החצר שמור ללא מעשנים וסומן בו שהעישון אסור.

אולם שמחות וגן אירועים

האיסור עישון למעט בחדר נפרד שהנהלת האולם הקצתה במפורש לעישון ועומד בתנאים הבאים: (1) העישון בו לא גורם למטרד לחלקים אחרים באולם; (2) שטחו לא עולה על 25% מהשטח הפתוח לציבור (כולל גם אזור מחוץ למבנה שהוא מקורה, שטחו רציף, לא עולה על 25% ממקומות הישיבה בו ויתר האזור שמור ללא מעשנים עם סימון ברור).

שטחי אירוע עם התקהלות של יותר מ-50 אנשים

שטח תחום שאינו במבנה, שמתקיים בו אירוע עם התקהלות מאורגנת של יותר מ-50 בני אדם. העישון אסור גם בטווח של עד 10 מטר מהכניסה או היציאה לאותו אזור ובסמוך לאירוע. הוראה זאת לא כוללת חצר בית מגורים.

אולמות תרבות, דיונים והרצאות

כל אולם המשתמש דרך קבע למטרות הבאות: קולנוע, תיאטרון, הופעות, קונצרטים, אופרה, מחול, דיון, הרצאה, ישיבות, קריאה. הדבר כולל גם את המסדרונות ושדרות העמודים של מקום כזה. ניתן לאפשר חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון, ובלבד ששטחו לא יעלה על 25% מהשטח שהוקצה לציבור להמתנה בהפסקות. חדר זה צריך להיות עם שירותיי אוורור תקינים ומבלי שיגרום למטרד בחלקים אחרים של המקום.

יודגש שהעישון אסור, ללא החרגה, בכל מקום בבניין של מרכז תרבות נוער וספורט (מתנ"ס) או של תנועת נוער.

פיצויים בגין עישון במקום ציבורי

חוק העישון מטיל סנקציות כספיות על הבעלים והמחזיקים של המקומות הציבוריים שבהם אסור לעשן אך לא קובע מנגנון פיצוי מפורש לאדם שנפגע מעישון במקום ציבורי. עם זאת, בתי המשפט לתביעות קטנות פסקו לא אחת פיצויים לאנשים שנפגעו מעישון במקום ציבורי.

פסק הדין שהניח את היסוד להגשה של תביעות קטנות בגין עישון במקומות ציבוריים, ניתן בשנת 2006. התובעת, גברת אירית שמש סעדה עם בני משפחתה במסעדה (בעת שהייתה בהריון).

היא טענה שלא היו במסעדה שילוט והפרדה ראויים, ושהעישון מפריע מאוד לה ולמשפחתה ליהנות מהסעודה. למרות בקשותיה מהמסעדה, העישון לא הופסק והיא הגישה תביעה קטנה.

בית המשפט לתביעות קטנות קיבל את התביעה אך פסק סכום נמוך בעיניה (סכום הארוחה). התובעת ערערה עד לבית המשפט העליון, אשר קיבל את הערעור ופסק לה פיצוי בסכום משמעותית גבוה יותר (פי 10).

בית המשפט העליון התייחס לכך שאין הוראת חוק ספציפית הקובעת פיצוי לאדם שנפגע מעישון במקום ציבורי, אך עליו למלא את החסר במקרים המתאימים. כך נקבע:

נראה לי שמשהופרה חובה חקוקה, ומשהמדובר במשפחה ובה ילדים ואשה בהריון, יש מקום ליתן ביטוי חזק יותר – ולוא גם עדיין במישור הסמלי – לנזק, לשם הרתעת הרבים."

לפי פרסומים רשמיים, פסק הדין היה סימן דרך לבתי-המשפט לתביעות קטנות, לקבל תביעות פיצויים בגין עישון במקומות ציבוריים.

אם לא בגין נזק בריאותי מהעישון, אז כן בגין נזק בלתי-ממוני (עוגמת הנפש) שנגרם כתוצאה מהפרת חוק העישון. מסקירת פסקי הדין עולה כי אלו התנאים לקבלת פיצוי:

  1. התובע ניגש לאחראי במקום הציבורי וביקש לתקן את ההפרה ולהסיר את המטרד (אך המטרד לא הוסר);
  2. התובע גיבה את טענותיו בראיות בזמן אמת (תיעוד המקום והמעשנים; נתונים על גודלו; צילומים המתעדים העדר שילוט; תיעוד לפנייה לאחראי במקום; ותיעוד למשמעות הכספית, הכספית או הנפשית שהעישון גרר).

 

איך מגישים תביעה קטנה לפיצויים בגין עישון במקום ציבורי?

הגשת תביעה קטנה היא הליך קל ופשוט עד מאוד. לפי חוק, זהו הליך שמתנהל ללא עורכי דין, והשופט שדן בו רשאי לנקוט בגישה מקלה מאוד.

לפי חוק, שופט בתביעות קטנות רשאי לסטות מסדרי הדין או מדיני הראיות, אם ראה כי הדבר ראוי לטובת ניהול הליך הוגן. המציאות מלמדת שאכן בתי-המשפט לתביעות קטנות מקלים עד מאוד ונוטים לבוא לקראת הצדדים כדי לברר את העניין לגופו.

המערכת של דינו מאפשרת לייצר תביעה קטנה אונליין, לגמרי לבד, תוך זמן ממוצע של 14 דקות ומכל מכשיר. התביעה הקטנה מותאמת להוראות מנהל בתי-המשפט וכך מסייעת להתגבר על החסם הטכני והפרוצדוראלי לגבי אופן עריכת התביעה.

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

אולי יעניין אותך גם .

בית מלון, נזק, אובדן רכוש, תביעה קטנה, אחריות, חפצים

מתי בית מלון אחראי לנזק או אובדן של רכוש בחופשה? הרשימה המלאה

נוצר בתאריך: 09/04/2024

מה קובע החוק; מה קורה כשבתנאי ההזמנה כתוב שהמלון פטור מאחריות לכל "נזק או אובדן"? ומתי אפשר לדרוש מהמלון פיצוי? כל התש..

הודעות ספאם, הודעת ספאם, הטרדה, מספר לא ידוע, שולח אנונימי, איתור ספאם

הודעות ספאם מטרידות משולח אנונימי? ככה תאתרו את השולח

נוצר בתאריך: 31/03/2024

איתור שולח הודעות מטרידות - מהדרך לאיתור ועד להגשת תביעה. סקירה מלאה עם קישורים ישירים למקורות האיתור הכי פופולאריים

כלב נובח, נביחות כלב, מטרד, פיצויים, תביעה קטנה

הכלב של השכן נובח? המדריך המלא לקבלת פיצוי

נוצר בתאריך: 31/03/2024

לפי חוק, נביחות כלב או כשל באופן אחזקתו, מהווים מטרד רעש ומקימים עילת תביעה בנזיקין. כמה חזק הכלב צריך לנבוח בשביל שהד..

תפריט נגישות