קבוצה 5: מוצרים ושירותים הנמכרים במסגרת "אירוע פרזנטציה" (כמו אירוע השקה)

תגיות: תגיות

מדובר במצבים שהצרכן רכש מוצר או שירות בעקבות שיטת מכירה המכונית "אירוע פרזנטציה". זוהי שיטת מכירה בה העוסק מזמין צרכנים (לרבות באמצעות פיתוי כמו "מתנה" וזכייה") כדי להציג להם טובין או שירותים שהוא מעוניין למכור. לדוגמה: בית-עסק שמזמין לאירוע השקה ששם יחולקו מוצרים במחיר מופחת או במתנה.

אם מדובר ברכישת טובין: ניתן לבטל תוך 14 ימים מיום קבלת הטובין.

אם מדובר ברכישת שירות: זה תלו אם מדובר בעסקה מתמשכת או חד-פעמית:

  1. עסקה מתמשכת: ישנה זכות ביטול תוך 14 ימים מיום התרחשות אחד האירועים הבאים לפי המאוחר:
  • מיום עשיית העסקה;
  • מיום מסירת חוזה בכתב;
  • מיום מסירת מסמך בכתב (מעין "גילוי נאות"), לפי המאוחר, שכולל את הפרטים הבאים:
  • זכות הצרכן לבטל עסקה מתמשכת;
  • פירוט תשלומים שעל הצרכן לשלם בשל הביטול (ככול שישנם) ודרך חישוב התשלומים (ככול שנקבעה);
  • בעסקה לתקופה קצובה – את משך העסקה ומועד סיומה.
  1. עסקה חד-פעמית: תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד 2 ימי-עסקים קודם למועד תחילת השירות.
@dino_tviaktana

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות