קבוצה 4: שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה (לרבות הסרת שיער); יחידות-נופש, חברות או מנוי במועדון הנחות, חברות תקשורת; חברות מועדון כושר או בריאות (ספא), ספקי-אינטרנט, חברות טלוויזיה, שירותי רדיו-נייד, חברות/מינוי במועדון היכרות ושידוכים, מינוי להגרלות והימורים

תגיות: תגיות

ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים שנספרים החל מאחד מהמועדים הבאים (תלוי באופן ההתקשרות):

  1. מיום עשיית העסקה;
  2. מיום שנמסר לצרכן חוזה בכתב;
  3. מיום שנמסר לצרכן מסמך בכתב (מעין "גילוי נאות") שכולל את הפרטים הבאים:
  • זכות הצרכן לבטל עסקה מתמשכת;
  • פירוט תשלומים שעל הצרכן לשלם בשל הביטול (ככול שישנם) ודרך חישוב התשלומים (ככול שנקבעה);
  • בעסקה לתקופה קצובה – את משך העסקה ומועד סיומה.

הזכות לבטל תעמוד במסגרת 14 הימים כאמור, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא, ואפילו כשהעסקה היא לתקופה קצובה.

לשים לב! אם מדובר בעסקה מתמשכת שהוחל בנתינתה, הצרכן צריך לשלם את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות