קבוצה 3: מוצרים אחרים שערכם במועד המכירה נמוך מ-300 ₪

תגיות: תגיות

עד תום תקופת האחריות שנקבעה לגבי אותו טובין. חשוב לזכור! תקופת האחריות הבסיסית הקבועה בדין היא שנה. אך אם הוסכם על תקופת אחריות ארוכה יותר, היא הקובעת.

@dino_tviaktana

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות