קבוצה 2: מוצרים אחרים אשר ערכם במועד המכירה גבוה מ- 300 ₪

תגיות: תגיות

עד שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה לטובין. חשוב לזכור! תקופת האחריות הבסיסית הקבועה בדין היא שנה. כך שלכל הפחות אחריות אספקת חלקי חילוף תעמוד על כשנתיים.

@dino_tviaktana

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות