עסקה לתקופה קצובה – עסקה שמועד סיומה ידוע לצדדים מראש

תגיות: תגיות

עסקה לרכישת טובין או שירותים לתקופה מסוימת, מוגדרת מראש ומוסכמת בין הצדדים לעסקה. כמו למשל: מנוי לתיאטרון, מנוי לחדר כושר, מנוי לספריה וכיו"ב. הצרכן רשאי לבטל עסקה לתקופה קצובה בכל עת. אופן הביטול תלוי בסוג המוצר ומפורט בטבלה שבתוספת הרביעית לחוק הגנת הצרכן.

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות