מה לצרף לתביעה קטנה בגין נזקי-גוף?

תגיות: תגיות

כל מסמך שתומך בטענות התביעה, לרבות:

  1. מסמכים רפואיים עקביים בקשר לנזק הנטען;
  2. מסמכים התומכים בנזק נפשי (ככול שנטען לעוגמת-נפש ו/או כאב וסבל);
  3. ומסמכים התומכים בהפסד השתכרות בעבר או לעתיד (כמו תלוש משכורת בו ניתן לראות שהתובע נעדר מעבודתו ואת סכומי הכסף שהפסיד).

ליום הדיון ניתן להגיע עם תמונות צבעוניות בהן ניתן לראות את הנזק במועד סמוך ככול הניתן למועד הפגיעה (למען הסדר הטוב, ניתן לציין בכתב התביעה את קיומן של התמונות ואי צירופן מחמת הרצון לשמור על פרטיות התובע).

מעניין להכיר: לפי הוראות תקנה 93(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, בתביעה אזרחית "רגילה" התובע מחויב לצרף לכתב תביעתו חוות-דעת רפואית התומכת בתביעתו. עם זאת, סעיף 62 לחוק בתי-המשפט, התשמ"ד-1984 קובע כי בית-המשפט לתביעות קטנות אינו כבול לסדרי-הדין ודיני הראיות. בהתאם, לא אחת כבר נקבע בפסיקה שתובע בבית-משפט לתביעות קטנות – להבדיל מתובע אזרחי "רגיל" – אינו מחויב לצרף חוות-דעת רפואית לכתב תביעתו (אך הוא בוודאי יכול לעשות כן ואף רצוי).

@dino_tviaktana

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות