מה זה תביעה קטנה?

תגיות: תגיות

תביעה המוגשת לבית-משפט השלום הרלוונטי באחד או יותר מהעניינים הבאים: (1) תשלום סכום שלא עולה על 37,700 ₪; (2) מתן צו להחלפת מצרך או לתיקונו או לביטול עסקה, ככול ששווי המצרך/התיקון לא עולה על סך 37,700 ₪ (עדכני לינואר 2024).

@dino_tviaktana

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות