כמה זה עולה לי?

תגיות: תגיות

הפקת תביעה קטנה באמצעות המערכת עולה  299 ש"ח. אם תרצו שנגיש את כתב התביעה עבורכם באמצעות שליח משפטי, תתווסף עמלת הגשה בסך 130 ש"ח. כך או כך, כשמגישים את כתב התביעה לבית-המשפט, יש לשלם לבית-המשפט אגרה של 1% או 50 ₪, לפי הגבוה מהשניים. כלומר, על תביעות עד 5,000 ₪ תשולם אגרה בסך 50 ₪, והחל מ-5,001 ₪ האגרה תעמוד על 1% מסכום התביעה.

או בקיצור, לחצו כאן למחשבון עלויות.

 

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות