האם נתבע בתביעות קטנות יכול להגיש תביעה שכנגד על סכום גבוה מהתקרה?

תגיות: תגיות

לא. ניתן להגיש תביעה שכנגד בבית-משפט לתביעות קטנות עד גובה תקרת מגבלת-הסכום (37,700 ₪, נכון לינואר 2023), ולתבוע את העודף בתביעה נוספת בבית-משפט לתביעות קטנות או בית-משפט אחר.

הערה: מאחר שתאגיד לא יכול להגיש תביעה עצמאית בבית-משפט לתביעות קטנות (אלא רק תביעה שכנגד), את עודף תביעתו הוא יוכל לתבוע בתביעה נפרדת רק בבית-משפט "רגיל" ולא בבית-משפט לתביעות קטנות.

@dino_tviaktana

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות