האם ניתן להגיש תביעה קטנה יחד עם אנשים נוספים (שגם יהיו תובעים)?

תגיות: תגיות

כן. אין מניעה שיהיו כמה תובעים באותו עניין, ובלבד שכולם אנשים פרטיים וסכום התביעה לא עולה על התקרה (37,700 ₪, נכון לינואר 2024).

@dino_tviaktana

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות