האם ניתן להגיש תביעה קטנה בגין נזקי-גוף?

תגיות: תגיות

כן, אך יש לקחת בחשבון שהפיצוי לא יעלה על סך 37,700 ש"ח (נכון לינואר 2024). תביעות נזקי-גוף מוגשות ללא סכום תביעה מאחר שגובה הנזק יוערך סופית רק במסגרת ההליך (על-ידי מומחים רפואיים ובית-המשפט); לכן אין משמעות אמיתית להערכה רפואית חד-צדדית של התובע במועד בו הוא מגיש את תביעתו.

אלא שבתי-המשפט השונים לא יכולים לפסוק כול סכום פיצוי, אלא רק בהתאם לתקרת הסמכות השיפוטית המוקנית לאותו בית-משפט (קטנות, עד 37,700 ₪ נכון לינואר 2024; שלום – עד 2.5 מיליון ₪; מחוזי – לא מוגבל). לכן, תובע הבוחר להגיש תביעת נזקי-גוף לבית-המשפט לתביעות קטנות, לוקח בחשבון שלכול היותר ייפסק לטובתו פיצוי בסך 37,700 ש"ח.

שיקולים להגשת תביעת נזקי-גוף בבית-המשפט לתביעות קטנות:

  • לפי הערכה, נזקי-הגוף לא יזכו את התובע בסכום גבוה מתקרת הפיצוי שבית-משפט לתביעות קטנות מוסמך לפסוק (37,700 ש"ח, נכון לינואר 2024);
  • לפי הערכה, נזקי-הגוף אולי עולים על תקרת הפיצוי הנ"ל אך בהפרש קטן שעדיף לוותר על הסיכוי לזכות בו לטובת הליך מהיר עם עלויות נמוכות;
  • חוסר יכולת/רצון לממן עורך-דין ולשלם אגרות גבוהות והוצאות;
  • ליהנות מסדרי-הדין ודיני הראיות המקלים שנוהגים בבית-המשפט לתביעות קטנות הנוהגים ב"סלחנות" כלפי שגיאות.
@dino_tviaktana

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות