האם התובע צריך למסור לנתבע את כתב התביעה?

תגיות: תגיות

עקרונית, לא. פקיד בית-המשפט הוא שצריך לפעול למסירת כתב התביעה וההזמנה לדין לנתבע/ת (וגם לתובע/ת). יחד עם זאת, אסור לתובע/ת להישאר אדיש/ה: אם פקיד בית-המשפט לא המציא לנתבע/ת את כתב התביעה 60 ימים לפני מועד הדיון שנקבע, על התובע/ת להמציא את כתב התביעה לנתבע/ת, לפחות 40 ימים לפני מועד הדיון שנקבע.

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות