איך אני פונה לשופט/ת?

תגיות: תגיות

ליושב/ת בדין יש לפנות בגינון "כבודו/ה" ו/או "אדוני/גברתי" ובגוף שלישי. לדוגמה: אם אנו רוצים להזכיר לשופט שהוא נתן הוראות מסוימות באיזו החלטה שיפוטית, לא נאמר לו "אתה נתת הוראות […]" אלא "אדוני נתן הוראות […]". כשהשופט/ת פונה אליך או להיפך, יש לדבר בעמידה, בלשון מכבדת ובנועם (לא צריך לדבר בשפה גבוהה שמרגישה זרה לנו).

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות