רשימת הפרות צרכניות שמחייבות לשלוח מכתב התראה כתנאי להגשת תביעה בגין פיצוי ללא הוכחת נזק:

רשימת ההפרות הצרכניות שמחייבות לשלוח מכתב התראה כתנאי להגשת תביעה בגין פיצוי ללא הוכחת נזק - דינו - הגשת תביעה קטנה אונליין

תגיות: תגיות

מהי הפרה צרכנית (הפרות צרכניות) ואילו הפרות צרכניות מחייבות לשלוח מכתב התראה כתנאי להגשת תביעה בגין פיצויים וללא הוכחת נזק?

 • הצרכן ביקש להשיב מוצר (שלא עקב פגם) בהתאם למדיניות החזרת הטובין, והעוסק סירב להשיב את מלוא התמורה ששולמה לו (ובלבד שלא חלה הרעה במצב המוצר).
 • היה פער בין המחיר המוטבע על המוצר למחירו בקופה, והעוסק דחה את בקשת הצרכן לשלם לפי המחיר המוטבע על המוצר.
 • הצרכן ביקש אך העוסק לא תיקן קלקול במוצר במסגרת תקופה האחריות.
 • העוסק הטעה את הצרכן בקשר למקום ההספקה ואחרי שהצרכן שב וביקש שמוצר או שירות יסופק לו למקום מסוים, העוסק לא סיפק את המוצר/שירות למקום שהוסכם;
 • בעסקה לתקופה קצובה – למרות בקשת הצרכן להפסקת תשלומים, העוסק המשיך לחייבו לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות או שלא מסר לצרכן הודעה כדין בקשר לסיום העסקה או ההתחייבות.
 • בעסקה מתמשכת – הצרכן ביקש מהעוסק להפסיק לחייבו בתשלומים בגין העסקה, והעוסק המשיך לחייב.
 • בעסקה מתמשכת – הצרכן טען שהעוסק גבה ממנו "סכום עודף" והעוסק לא השיב לו את מלוא סכום ההחזר המגיע לו לפי סעיף 13ד1 לחוק הגנת הצרכן (בתוספת הצמדה וריבית, הוצאות צרכן וכו')
 • בעסקה שמערבת תשלום לעוסק בגין שירותים או טובין מפוקחים, נגבתה מהצרכן עמלה למרות שהצרכן ביקש שלא לשלמה
 • בוטל הסכם רוכלות והעוסק לא השיב לצרכן את מה שקיבל מכוח ההסכם, למרות בקשת הצרכן
 • בוטל הסכם מכר מרחוק או הסכם לרכישת יחידת נופש, והעוסק לא השיב לצרכן את החלק היחסי בעסקה כקבוע בחוק או לא ביטל את החיוב כמתבקש.
 • בוטל הסכם לרכישת שירותי רפואה, והעוסק לא השיב לצרכן את החלק היחסי בעסקה כקבוע בחוק או לא ביטל את החיוב כמתבקש.

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות