משרדי רשות ציבורית וחצרותיהם

תגיות: תגיות

הממשלה ומשרדיה (לרבות יחידות ויחידות סמך); בתי-משפט; רשויות מקומיות; מועצות דתיות. זאת למעט אזור שהנהלת המקום הקצתה לעישון והאזור נמצא לפחות 10 מטר מהכניסה או היציאה למשרד.

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות