מוסדות חינוך והשכלה גבוהה

תגיות: תגיות

זהו תיקון שנכנס לתוקף בספטמבר 2018. לפיו, העישון אסור בכל מקום במוסד חינוך, מוסד להשכלה גבוהה או לחינוך על-תיכוני שתלמידיו מעל 18 (לרבות החצר ומגורי תלמידים), גן/מעון/בית ילדים (לרבות החצר). איסור העישון כולל את שטח המקום וכן עוד טווח נוסף של 10 מטרים מהכניסה או היציאה (חוץ מבית מגורים שנמצא בטווח זה). מגבלת טווח ה-10 מטרים אינה חלה על גן שעשועים.

במוסד להשכלה גבוהה או לחינוך על-תיכוני שתלמידיו מעל גיל 18, הנהלת המוסד יכולה להקצות חדר נפרד (שאינו חדרי עבודה של הנהלה או סגל). זאת, ובלבד שהחדר מאוורר והדבר לא גורם מטרד בחלקים אחרים של המקום.

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות