האם ניתן לקבל החזר אגרת פתיחת-תיק במקרה של ביטול התביעה הקטנה?

החזר אגרת פתיחת-תיק תלוי בשלב הדיוני. העיקרון המנחה הוא שבית-המשפט לא יורה על החזר אגרת פתיחת התיק אלא בנסיבות חריגות. הדבר גם תלוי בשלב בו..

תגיות: תגיות

החזר אגרת פתיחת-תיק תלוי בשלב הדיוני. העיקרון המנחה הוא שבית-המשפט לא יורה על החזר אגרת פתיחת התיק אלא בנסיבות חריגות. הדבר גם תלוי בשלב בו נתבקש לבטל את התביעה (אם למשל כבר התקיים דיון, ספק רב אם בית-המשפט יורה על החזר האגרה). במסגרת הבקשה להחזר האגרה, על התובע לפרט את הנימוקים לכך ולתמוך במסמכים (ככול שישנם).

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות