האם ניתן לבטל תביעה קטנה שהוגשה?

כן, ניתן לבטל תביעה קטנה שהוגשה. בעבור זה יש להגיש בקשה בכתב ובה פירוט הנימוקים לכך. יש לקחת בחשבון שככול שההליך מצוי בשלב מתקדם יותר, על..

תגיות: תגיות

כן, ניתן לבטל תביעה קטנה שהוגשה. בעבור זה יש להגיש בקשה בכתב ובה פירוט הנימוקים לכך. יש לקחת בחשבון שככול שההליך מצוי בשלב מתקדם יותר, על הנימוקים להיות יותר כבדי-משקל ובאופן שיטה את הכף לטובת ביטול התביעה.

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות