בתי עסק לממכר מזון או משקאות

תגיות: תגיות

חנות, מסעדה, מזנון, כל מקום שבין עיסוקיו מגישים אוכל או משקאות (למעט בחדר נפרד שההנהלה הקצתה עם סידורי איוורור תקינים, אשר שטחו לא יעלה על 25% מהשטח הפתוח לציבור והדבר כמובן לא גורם למטרד בחלקים אחרים של בית האוכל). לגבי בית אוכל העישון אסור גם על אזור שנמצא מחוץ למבנה, למעט אזור שהוקצה לעישון ועומד בתנאים הבאים: שטחו קטן מ-15 מ"ר או ששטחו רציף ואינו עולה על 25% משטח הישיבה שמחוץ למבנה.

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

תפריט נגישות