ארכיונים: Faq

גן חיות

נוצר בתאריך: 24/03/2024

כל מקום בגן חיות, עד לטווח של 10 מטרים מהכניסה או היציאה. העישון מותר באזור מוגדר שהנהלת המקום הקצתה לכך, ובלבד שלא גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.

משרדי רשות ציבורית וחצרותיהם

נוצר בתאריך: 24/03/2024

הממשלה ומשרדיה (לרבות יחידות ויחידות סמך); בתי-משפט; רשויות מקומיות; מועצות דתיות. זאת למעט אזור שהנהלת המקום הקצתה לעישון והאזור נמצא לפחות 10 מטר מהכניסה או היציאה למשרד.

מקום עבודה

נוצר בתאריך: 24/03/2024

כל מקום בבניין שעובדים בו אנשים ולא משמש למגורים. מותר לעשן בחדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום לאחר היוועצות עם העובדים; ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים ועישון לא גורם למטרד לאנשים שאינם מעשנים או למקום אחר בבנין.

פעילות גופנית ופעילויות ספורט

נוצר בתאריך: 24/03/2024

שטח תחום המיועד לפעילות גופנית או לספורט (כולל בריכות שחייה), לרבות מגרשי ספורט. האיסור כולל אצטדיוני ספורט, למעט מקומות שהנהלת האצטדיון הקצתה לעישון והם עומדים בתנאים הבאים: מושבים מופרדים שמספרם קטן מ-25% ממספר המושבים בכל האצטדיון; או – חדר נפרד לחלוטין ששטחו קטן מ-25% מהשטח שהוקצה לציבור להמתנה בהפסקות, ויש בו סידורי אוורור תקינים ללא […]

בתי עסק לממכר מזון או משקאות

נוצר בתאריך: 24/03/2024

חנות, מסעדה, מזנון, כל מקום שבין עיסוקיו מגישים אוכל או משקאות (למעט בחדר נפרד שההנהלה הקצתה עם סידורי איוורור תקינים, אשר שטחו לא יעלה על 25% מהשטח הפתוח לציבור והדבר כמובן לא גורם למטרד בחלקים אחרים של בית האוכל). לגבי בית אוכל העישון אסור גם על אזור שנמצא מחוץ למבנה, למעט אזור שהוקצה לעישון ועומד […]

כלי תחבורה וחניונים

נוצר בתאריך: 24/03/2024

אוטובוס, זוטובוס (מכונה "מיניבוס"), מונית (בזמן שיש בה נוסעים), רכבת, תחנת אוטובוס מקורה, תחנה מרכזית (למעט בחדר שהוקצה לכך), תחנה ורציפי רכבת (למעט אזור שהוקצה לעישון בקצה הרציף), רכב נהיגה. העישון אסור בחניונים מקורים או תת-קרקעיים הפתוחים לציבורים, עד לטווח של 10 מטר מהכניסה או היציאה לחניון (למעט בית מגורים שנמצא בטווח זה).

מעליות ומקלטים

נוצר בתאריך: 24/03/2024

העישון אסור במעלית לנשיאת בני אדם. וכן, במקלט או מחסה ציבורי כהגדרתם בסעיף 11 לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951. לגבי מעליות בנכסי מגורים, חובת האכיפה חלה על היצרן או היבואן של המעלית, לפני שהמעלית נכנסת לשימוש.

מוסדות חינוך והשכלה גבוהה

נוצר בתאריך: 24/03/2024

זהו תיקון שנכנס לתוקף בספטמבר 2018. לפיו, העישון אסור בכל מקום במוסד חינוך, מוסד להשכלה גבוהה או לחינוך על-תיכוני שתלמידיו מעל 18 (לרבות החצר ומגורי תלמידים), גן/מעון/בית ילדים (לרבות החצר). איסור העישון כולל את שטח המקום וכן עוד טווח נוסף של 10 מטרים מהכניסה או היציאה (חוץ מבית מגורים שנמצא בטווח זה). מגבלת טווח ה-10 […]

מוסדות רפואיים

נוצר בתאריך: 24/03/2024

כל מקום בבית-חולים או מרפאה (כולל חצר) ו-10 מטר מהכניסה או היציאה למקום כזה. הדבר לא כולל את המצבים הבאים: בית מגורים שנמצא בטווח של 10 המטרים כאמור. אזור מוגדר מחוץ לבניין שהוקצה לעישון בידי הנהלת המקום. גם הוא צריך להיות בטווח של לפחות 10 מטר מהבניין ועל העישון בו לא לגרום למטרד בחלקים אחרים […]

1 2

יש לנו את זה?

דינו מביא בשורה בתחום התביעות הקטנות בישראל! שברנו את מחירי השוק, ואנחנו חוסכים ללקוחות שלנו המון זמן וכאב ראש.
עם דינו, אין תביעה קטנה מידי.

תפריט נגישות