ביטול עסקה: המדריך המלא לצרכן

סקירה מלאה של התנאים לביטול עסקה צרכנית מפורטת לפי סוגי עסקאות; דין עוסק שמפר את הוראות הביטול; ושיקולי בית-המשפט לפסיקת פיצויים.

ביטול עסקה_המדריך המלא לצרכן

המקור החוקי לביטול עסקה

ביטול עסקה צרכנית מוסדר בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010. התקנות קובעות 7 קבוצות של עסקאות ומגדירות כללי-ביטול לגבי כול קבוצה. מעל כול הקבוצות מרחף עקרון בסיס: לצרכן בלבד יש זכות חרטה (זכות החרטה אינה מוקנית לעוסק); כלומר צרכן רשאי להודיע לעוסק כי הוא מעוניין לבטל עסקה מבלי להיות מחויב לנימוק מסוים – סתם כי התחרט.

מה זה דמי ביטול?

פעמים רבות עוסקים מכפיפים את ביטול העסקה ל-דמי ביטול. מדובר בסכום השווה ל-5% מגובה העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. זאת, "לרבות הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה או כל הוצאה או התחייבות אחרת, שלטענת העוסק הוצאו על ידו או שהוא התחייב בהן בשל ההתקשרות בעסקה או בחוזה, או בשל ביטולה".

תנאי הבסיס לביטול עסקה צרכנית

אלו תנאי הבסיס לביטול עסקאות לרכישת טובין (לגבי תנאי ביטול בעסקאות ספציפיות, ראו בהמשך):

 1. מחיר המוצר עולה על 50 ₪;
 2. הצרכן הציג הוכחה לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, סכומה ואמצעי התשלום (כמו חשבונית או פתק החלפה או סרט קופה);
 3. הצרכן משיב את המוצר לעוסק;
 4. המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש; לעניין זה שתי נקודות חשובות:
 • פתיחת האריזה לא תחשב שימוש או פגם במוצר במקרים מסוימים, אלא אם יוכח אחרת;
 • אם הצרכן נדרש לרכוש טובין לצורך קבלת שירות מסוים מהעוסק, אז הצרכן רשאי להחזירם לעוסק אפילו במקרה שנעשה בהם שימוש ובלבד שלא פגם במוצר.

ביטול עסקאות לפי סוג – רשימת העסקאות המלאה והמאפיינים הייחודיים לביטולן

מעבר לתנאי הבסיס של ביטול עסקה ומבלי להתייחס כרגע ל"עסקאות מיוחדות", תקנות הגנת הצרכן מגדירות 7 קבוצות מוצרים שלגביהן חלים תנאים ספציפיים ומותאמים לביטול עסקאות לרכישתם. לנוחותכם, ריכזנו את הקבוצות להלן:

קבוצה 1: ריהוט, ציוד לבית וגן, מכשירים חשמליים/אלקטרוניים (לרבות ציוד קצה), טובין ארוז, טובין שהוזמן ולא סופק, שעונים, כלי-נגינה, מטהר מים, מתקן למים מינרליים

ביטול עסקה ריהוט, ציוד לבית וגן, מכשירים חשמליים/אלקטרוניים (לרבות ציוד קצה), טובין ארוז, ביטול עסקה טובין שהוזמן ולא סופק, שעונים, כלי-נגינה, מטהר מים, מתקן למים מינרליים.

הביטול מתאפשר תוך 14 ימים מיום קבלת הטובין וכפוף לדמי-ביטול.
תנאי הביטול (תקנה 2/תוספת לתקנות הביטול):

 • שווי מעל 50 ₪
 • המוצר הוחזר לעוסק
 • המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. לעניין זה: (1) פתיחת האריזה לא תחשב שימוש או פגם במוצר אלא אם יוכח אחרת. (2) חיבור לחשמל, גז או מים ייחשבו כשימוש או פגם במוצר. סעיף 2 רלוונטי לציוד לבית ולגן; מכשיר חשמלי/אלקטרוני; מטהר מים; ומתקן למים מינרליים.
 • המוצר לא הורכב בבית-הצרכן
 • הייצור או ההזמנה אינם לפי דרישות מיוחדות של הצרכן. יוער: מוצר סטנדרטי שהוצג לצרכן מהקטלוג ויוצר במיוחד רק משום שאזל מהמלאי, לא ייחשב הזמנה לפי דרישות מיוחדות.
 • אם המוצר הותקן על-ידי טכנאי מטעם העוסק, ישולמו דמי-התקנה בסכום שלא יעלה על 100 ₪

שימו לב! ניתן לבטל עסקה בגין טובין (ביטול עסקה ריהוט/טובין) שהוזמן אך טרם סופק, אפילו רק בגלל שאזל מהמלאי וצריך לייצרו או להזמינו.

 

קבוצה 2: ביגוד, הנעלה ותכשיטים שמחירם נמוך מ-3,000 ₪

ואלו התנאים לביטול עסקה ביגוד בכפוף לתשלום דמי-ביטול:

 • שווי העסקה מעל 50 ₪ (בתכשיטים – המחיר ששולם לא עלה על 3,000 ₪);
 • הביטול נעשה תוך יומיים מיום הרכישה (לא ימי מנוחה);
 • הטובין הוחזר לעוסק;
 • לא נעשה שימוש במוצר ואין בו פגם;
 • בביגוד והנעלה: תווית המחיר על הטובין – ככול שהייתה – לא הוסרה.

לא ניתן לבטל עסקה לרכישת הלבשה תחתונה, לרבות בגדי-ים.

קבוצה 3: שירותי הארחה בארץ, חוגים וקורסים

ואלו התנאים לביטול עסקה שכזו בכפוף לתשלום דמי-ביטול:

 • שווי העסקה מעל 50 ₪;
 • הביטול נעשה לפחות 14 ימי-עסקים לפני מועד תחילת השירות
 • בשירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי: השירותים מתבצעים במלואם בישראל;
 • בחוגים וקורסים: אין ביטול במבחן פסיכומטרי.
קבוצה 4: שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה (לרבות הסרת שיער); יחידות-נופש, חברות או מנוי במועדון הנחות, חברות תקשורת; חברות מועדון כושר או בריאות (ספא), ספקי-אינטרנט, חברות טלוויזיה, שירותי רדיו-נייד, חברות/מינוי במועדון היכרות ושידוכים, מינוי להגרלות והימורים

עסקאות נוספות הניתנות לביטול: שירותי קוסמטיקה ואסתטיקה (לרבות הסרת שיער); יחידות-נופש, חברות או מנוי במועדון הנחות, חברות תקשורת; חברות מועדון כושר או בריאות (ספא), ספקי-אינטרנט, חברות טלוויזיה, שירותי רדיו-נייד, חברות/מינוי במועדון היכרות ושידוכים, מינוי להגרלות והימורים.

ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים שנספרים החל מאחד מהמועדים הבאים (תלוי באופן ההתקשרות):

 1. מיום עשיית העסקה;
 2. מיום שנמסר לצרכן חוזה בכתב;
 3. מיום שנמסר לצרכן מסמך בכתב (מעין "גילוי נאות") שכולל את הפרטים הבאים:
 • זכות הצרכן לבטל עסקה מתמשכת;
 • פירוט תשלומים שעל הצרכן לשלם בשל הביטול (ככול שישנם) ודרך חישוב התשלומים (ככול שנקבעה);
 • בעסקה לתקופה קצובה – את משך העסקה ומועד סיומה.

הזכות לבטל תעמוד במסגרת 14 הימים כאמור, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא, ואפילו כשהעסקה היא לתקופה קצובה.

לשים לב! אם מדובר בעסקה מתמשכת שהוחל בנתינתה, הצרכן צריך לשלם את התמורה היחסית בעבור השימוש שעשה בשירות.

קבוצה 5: מוצרים ושירותים הנמכרים במסגרת "אירוע פרזנטציה" (כמו אירוע השקה)

ביטול עסקה באירועי השקה – מדובר במצבים שהצרכן רכש מוצר או שירות בעקבות שיטת מכירה המכונית "אירוע פרזנטציה". זוהי שיטת מכירה בה העוסק מזמין צרכנים (לרבות באמצעות פיתוי כמו "מתנה" וזכייה") כדי להציג להם טובין או שירותים שהוא מעוניין למכור. לדוגמה: בית-עסק שמזמין לאירוע השקה ששם יחולקו מוצרים במחיר מופחת או במתנה.

אם מדובר ברכישת טובין: ניתן לבטל תוך 14 ימים מיום קבלת הטובין.

אם מדובר ברכישת שירות: זה תלו אם מדובר בעסקה מתמשכת או חד-פעמית:

 1. עסקה מתמשכת: ישנה זכות ביטול תוך 14 ימים מיום התרחשות אחד האירועים הבאים לפי המאוחר:
 • מיום עשיית העסקה;
 • מיום מסירת חוזה בכתב;
 • מיום מסירת מסמך בכתב (מעין "גילוי נאות"), לפי המאוחר, שכולל את הפרטים הבאים:
 • זכות הצרכן לבטל עסקה מתמשכת;
 • פירוט תשלומים שעל הצרכן לשלם בשל הביטול (ככול שישנם) ודרך חישוב התשלומים (ככול שנקבעה);
 • בעסקה לתקופה קצובה – את משך העסקה ומועד סיומה.
 1. עסקה חד-פעמית: תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ועד 2 ימי-עסקים קודם למועד תחילת השירות.
קבוצה 6: ביטול עסקת רכישת רכב חדש שנרכש מיבואן

ביטול עסקת רכישת רכב חדש שנרכש מיבואן תתאפשר תוך 14 ימים ובתנאי שהרכב עוד לא נרשם על שם הצרכן במשרד הרישוי.

קבוצה 7: מוצרים שניתנו במתנה (לא חל על תווי-קנייה)

כשטובין ושירותים ניתנו לצרכן במתנה ולא מהעוסק (כמו מתנה מחבר), זכות הביטול תהיה בהתאם לסוג המוצר. כלומר, מסוג המוצר נלמד על המועדים והדרכים בהם ניתן לבטל את העסקה.

אופן קבלת החזר כספי:

 • הצרכן יציג פתק החלפה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום;
 • אם המתנה שולמה במזומן, החזרת-התמורה תהיה במזומן או בצ'ק מזומן;
 • אם המתנה שולמה בצ'ק, החזרת התמורה תהיה במזומן או בצ'ק מזומן, וזאת תוך 5 ימים מיום שהצ'ק נפרע.
 • אם המתנה שולמה בכרטיס אשראי, ההחזר יהיה במזומן בלבד ובלבד שהחשבון של מי שרכש את המתנה חויב.

ביטול עסקאות "מיוחדות"

החוק מחריג סוגי-עסקאות מכללי הביטול "הרגילים" ואלו הן: עסקאות מכר מרחוק, רוכלות, יחידות-נופש ומכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל. ההוראות הללו גוברות על כללי הביטול הרגילים ויש לפעול לפיהן בלבד. לדוגמה: אם רכשתי חולצה מהחנות, יחולו ההוראות ביחס לביטול עסקאות של פרטי לבוש. אך אם רכשתי באינטרנט, יחולו כללי הביטול של עסקאות מכר מרחוק בלבד. ואלו כללי הביטול לעסקאות "מיוחדות":

עסקאות מכר מרחוק – עסקאות ללא קשר פיסי בין הצרכן לעוסק

עסקאות מכר מרחוק – עסקה בה אין לצרכן אפשרות אמיתית לבדוק את המוצר הנרכש. לכן, הצרכן סומך רק על פרסומי העוסק באמצעים השונים (בטלפון, פרסומות וכיו"ב). בשל פוטנציאל לפער בין הפרסומים למוצר/לשירות עצמו, נקבעו כללים מיוחדים שגוברים על ההוראות הרגילות לביטולי עסקאות. אופן הביטול תלוי בסוג העסקה (אם נרכש נכס או שירות):

עסקה לרכישת נכס: מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך "גילוי נאות" מטעם העוסק, לפי המאוחר. מסמך גילוי נאות זהו מסמך בכתב שניתן מטעם העוסק וכולל את הפרטים הבאים:

 • השם, מספר הזהות (בחברה – ח.פ.) והכתובת של העסק בארץ ובחו"ל;
 • התכונות העיקריות של הנכס;
 • מחיר הנכס;
 • תנאי התשלום בעסקה;
 • האופן שבו הצרכן זכאי לבטל את העסקה;
 • שם היצרן וארץ ייצור הנכס;
 • מידע על האחריות לנכס;
 • תנאים נוספים שחלים על העסקה.

עסקה לרכישת שירות: תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך "גילוי נאות" מהעוסק, לפי המאוחר. אם מדובר בעסקה מתמשכת לרכישת שירות, זכות הביטול תעמוד בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לא. אם מדובר בעסקה חד-פעמית, הביטול יכול להיעשות לפחות שני ימים (שאינם ימי-מנוחה) קודם למועד שבו השירות אמור להינתן.

עסקת רוכלות (עסקה שנעשתה במקום שאינו בית-העסק)

עסקת רוכלות היא עסקה בה העוסק הציע הצעות לביצוע העסקה ללא הזמנה של הצרכן. זאת, בכול מקום שאינו בית עסק של העוסק או של מי מטעמו. בין היתר אם העוסק הגיע למקום מגוריו של הצרכן; מקום שירותו הצבאי; עבודתו; לימודיו; או לקרבת מקומות אלו. לדוגמה: אם העוסק הרים יריד מכירות בבסיס צבאי והצרכן ביצע בו עסקה, זוהי עסקת רוכלות. שכן, הצרכן לא הזמין אותו והעסקה נעשתה בסביבתו.

הצרכן רשאי לבטל את ההסכם בהתאם לסוג עסקת הרוכלות (נכס או שירות):

עסקת רוכלות למכר נכס: יש זכות ביטול מיום עשיית ההסכם ועד 14 ימים מיום מסירת הנכס או מיום קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר.

עסקת רוכלות למכירת שירות: יש זכות ביטול תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם או מיום קבלת פרטי העסקה, לפי המאוחר. בעסקה מתמשכת, זכות הביטול קיימת כאמור בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו. בעסקת חד-פעמית, זכות הביטול קיימת כול עוד לא הוחל במתן השירות.

במקרה של ביטול עסקת רוכלות, העוסק ישיב לצרכן את מלוא התמורה ששילם. אם מדובר בנכס, הצרכן ישיב לעוסק את הנכס. אם מדובר בעסקה מתמשכת למתן שירות והשירות החל, הצרכן ישלם את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו וישיב לעוסק טובין שקיבל לצורך מתן השירות (ככול שקיבל).

לשים לב! עוסק שהתקין טובין בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי ההסכם, יהיה רשאי לגבות תשלום עבור הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 ₪. וכמובן, לעוסק יש זכות לתבוע בנוסף נזקים – ככול שישנם – בשל ירידת ערך של הנכס שביסוד העסקה. בנוסף, נזכיר שלא ניתן לבטל עסקת רוכלות לגבי טובין פסידים.

עסקה לתקופה קצובה – עסקה שמועד סיומה ידוע לצדדים מראש

עסקה לרכישת טובין או שירותים לתקופה קצובה, מוגדרת מראש ומוסכמת בין הצדדים לעסקה. כמו למשל: מנוי לתיאטרון, מנוי לחדר כושר, מנוי לספריה וכיו"ב. הצרכן רשאי לבטל עסקה לתקופה קצובה בכל עת. אופן הביטול תלוי בסוג המוצר ומפורט בטבלה שבתוספת הרביעית לחוק הגנת הצרכן.

עסקה לרכישת יחידות נופש – זכות שימוש ביחידת נופש למשך 3 שנים לפחות

מדובר בזכות שימוש ביחידת נופש/מקום מגורים בארץ או בחו"ל, למשך 3 שנים לפחות ולתקופה של יומיים או יותר במהלך כל שנה. למשל: הסכם שימוש בחדר במלון באילת, למשך שבוע בחודש אפריל, לתקופה של 20 שנים.

הביטול אפשרי תוך 14 ימים מיום חתימת החוזה בין הצדדים או מיום קבלת מסמך "גילוי נאות", לפי המאוחר. צרכן המעוניין לבטל צריך לשלוח לעוסק הודעה בכתב על ביטול העסקה. ביטול העסקה ייכנס לתוקף בתום המועד השנתי הסמוך לאחר מסירת הודעת הביטול, ואם נמסרה במהלך המועד השנתי – בתום אותו מועד. לדוגמה: שליחת הודעת ביטול בתחילת אוגוסט לגבי יחידת נופש לשבוע האחרון באוגוסט, תכניס את ביטול העסק לתוקף בתום השבוע האחרון באוגוסט.

העוסק צריך להשיב כל סכום שהצרכן שילם בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף. זאת, בצירוף הפרשי-הצמדה מיום שהצרכן שילם ועד ליום בו הוחזר הסכום. כמובן שאם העוסק טרם חייב את הצרכן בגין התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף, העוסק רשאי פשוט לבטל את החיוב לתקופה זו. אולם ככול שלא הוחל בביצוע העסקה, העוסק אינו רשאי לגבות דמי-ביטול!

אם הוחל בביצוע העסקה, העוסק רשאי לנכות מסכום ההחזר את התשלומים הבאים בלבד:

 1. החלק היחסי ממחיר יחידת הנופש עד למועד כניסת הביטול לתוקף;
 2. ככול שהעוסק לא הגביל את זכותו של הצרכן להמחות את זכויותיו על פי החוזה לצד ג' (אפילו בדרך של חיוב בתשלום) – העוסק רשאי לגבות 50% ממחיר יחידת הנופש לאחר ניכוי "החלק היחסי" שצוין בסעיף 1.

יצוין שבית-המשפט המוסמך לדון בסכסוך בגין יחידת-נופש תלוי במיקום היחידה: אם היחידה בישראל, אז בית-המשפט המוסמך בישראל. אם היחידה בחו"ל, אז הסמכות מוקנית לבית-המשפט המוסמך במיקום היחידה. 

ביטלתי עסקה – מה מגיע לי?

צרכן שהודיע על ביטול עסקה יהיה זכאי לקבל בחזרה את מלוא התמורה ששילם בניכוי "דמי ביטול" = 5% ממחיר התמורה ששולמה או 100 ₪ – לפי הנמוך מבינם.

לדוגמה: רכשתי מוצר ב-5,000 ₪ אך התחרטתי ואני רוצה לבטל את העסקה. 5% מ-5,000 ₪ = 250 ₪, אך רף המקסימום של דמי הביטול הוא 100 ₪. לכן, דמי הביטול יעמדו על סך של 100 ₪ והעוסק יצטרך להחזיר לי 4,900 ₪ (מחיר העסקה בניכוי דמי הביטול).

חשוב לשים לב! זכות החרטה לא קיימת בכל מצב, והמחוקק אף קבע רשימה של מוצרים ושירותים שמראש לא ניתן לבטל לגביהם עסקאות באופן חד-צדדי (גם אם כול התנאים הנ"ל מתקיימים).

כן, ישנן עסקאות מיוחדות (כמו עסקת רוכלות, מכר-מרחוק ויחידות-נופש) שקבועות לגביהן הוראות ספציפיות אשר גוברות על ההוראות הרגילות ביחס למוצרים. לדוגמה: אם רכשתי מקרר אך עשיתי את העסקה באמצעות מכר מרחוק, יחולו ההוראות הספציפיות של עסקות במכר מרחוק ולא ההוראות שיחולו אם למשל המקרר נרכש בבית העסק.

מוצרים ושירותים שאין לגביהם זכות ביטול

 1. ריהוט שהורכב בבית-הצרכן;
 2. טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על-פי מידות או דרישות מיוחדות;
 3. טובין שעל-פי דין אין להחזירם;
 4. מוצרי-מזון;
 5. תרופות ותוספי תזונה;
 6. טובין פסידים – מוצרים שמרגע שסופקו ללקוח, לא ניתן להשתמש בהם שוב או לספק לאחר או מוצרים שעד שיוחזרו לעוסק ערכם ירד (או יתקלקלו);
 7. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים ("נתונים, סימנים, מושגים או הוראות, למעט תוכנה, המובעים בשפה קריאת מחשב, והמאוחסנים במחשב או באמצעי אחסון אחר, ובלבד שהנתונים, הסימנים, המושגים או ההוראות אינם מיועדים לשימוש במחשב עזר בלבד");
 8. טובין שניתנים להקלטה, שעתוק או שכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית (כמו ספרים);
 9. הלבשה תחתונה, לרבות בגדי-ים;
 10. גז פחממני מעובה (בלון או צובר גז);
 11. תכשיט שמחירו גבוה מ-3,000 ₪, למעט שעונים;
 12. שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי שמתבצעים במלואם מחוץ לישראל;
 13. כשהצרכן ביקש לספק לו מוצר במועד מאוחר מ-6 חודשים ממועד העסקה, העסקה לא ניתנת לביטול לאחר אספקת המוצרים.
 14. עסקאות שתמורתן שולמה באמצעות תווי-קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.

העוסק מסרב לבטל עסקה בהתאם להוראות החוק? ניתן לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק ("פיצויים לדוגמה")

תיקון מס' 21 לחוק הגנת הצרכן קובע רשימת מקרים בהם בית-המשפט יכול לחייב עוסק לשלם פיצויים ללא הוכחת נזק עד לסך של 10,000 ₪ בגין כול הפרה (להלן: "פיצויים לדוגמה"). עם זאת, ישנם מקרים בהם בית-המשפט יהיה רשאי לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק עד לסך 50,000 ₪: הפרה חוזרת, הפרה נמשכת או הפרה שנעשתה בנסיבות מחמירות (סעיף 31א(ג) לחוק).

כמו כן, סעיף 31א(ו) לחוק קובע שצרכן לא מוגבל לסעד הנ"ל וזכאי לתבוע כל סעד אחר בשל אותה ההפרה.

שימו לב! סעיף 31א(ב) לחוק קובע כי צרכן יהיה רשאי להגיש תביעה לפיצויים ללא הוכחת נזק, רק אם מסר לעוסק הודעה בכתב (לרבות באופן אלקטרוני – כמו אפליקציית מסרים או דוא"ל) ובה הדרישה הרלוונטית מהעוסק.

לדוגמה – מקרה של הפרת הוראות החוק בדבר החזרת טובין: הצרכן רצה להחזיר טובין בהתאם לחוק ולמדיניות העוסק, והעוסק סרב. הצרכן לא יהיה רשאי להגיש תביעה לפיצויים ללא הוכחת נזק אלא אם דרישת הצרכן נתמכת בתיעוד כי הבקשה הנ"ל נמסרה לעוסק בכתב.

עם זאת, אי-מסירת דרישה בכתב רלוונטית רק לתביעת פיצויים ללא הוכחת נזק; כך שצרכן שלא מסר דרישה בכתב ביחס להפרת העוסק, עדיין יכול להגיש תביעה לדרישת פיצויים אחרים – למשל תביעת פיצויים עם הוכחת נזק ממוני או בלתי-ממוני (כמו עוגמת נפש).

שיקולי בית-המשפט בבואו לפסוק פיצויים לדוגמה

סעיף 31א לחוק מציב סטנדרט "פרו-צרכנים", לפיו בית-המשפט לא יתחשב בשאלת גובה הנזק. כך לצרכנים קל יותר להגיש ולנהל את תביעתם. שכן, הם לא צריכים לאתר הוכחות לכך שסכום התביעה הולם את הנזק בפועל (במיוחד כשלעיתים לא נגרם שום נזק).

לפי סעיף 31א(ה) לחוק, בית-המשפט יתחשב בשיקולים הבאים: (א) אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו; (ב) עידוד הצרכן למימוש זכויותיו; (ג) חומרת ההפרה, היקפה הכספי ונסיבותיה; (ד) שוויה הכספי של העסקה שבקשר אליה בוצעה ההפרה; (ה) ההיקף הכספי של עסקי העוסק; (ו) גובה הקנס שקבוע בדין בגין הפרה שכזו (ככול שקבוע).

התיישנות תביעה צרכנית – ככלל, 7 שנים

חוק הגנת הצרכן לא קובע תקופת התיישנות ספציפית. לכן, תקופת ההתיישנות של תביעה אזרחית מכוחו תהא כקבוע בחוק ההתיישנות – 7 שנים. אולם ישנם מקרים בהם תקופת ההתיישנות תהא שונה ולרוב ארוכה יותר.

לא רק בית-המשפט: למי ניתן לדווח במקרה של הפרה צרכנית?

בשנת 2006 נכנס לתוקף תיקון מספר 20 לחוק הגנת הצרכן וכך הוקמה הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. לפי הסעיף, הרשות תמנה ממונה מטעמה ולו מגוון סמכויות: לפקח על ביצוע ו/או הפרת הוראות החוק; לחקור חשודים בעבירות לפי החוק ולהביאם למשפט פלילי; לנקוט הליכי אכיפה מנהלית נגד מפרים; לטפל בתלונות או בפגיעות בצרכנים; לערוך וליזום סקרים ומחקרים בענייני צרכנות; ועוד.

הגשת תביעה קטנההחל מ- 299 ש"ח

הגשת תביעה קטנה מחשבון עלות הגשת תביעה

אולי יעניין אותך גם .

טיסה בוטלה? הדרכים לפיצוי ומכתב התראה לדוגמה

נוצר בתאריך: 01/05/2024

ביטול טיסה - הרשימה המלאה של חובות המסיע וזכויות הנוסע | מכתב התראה לחברת תעופה - דוגמה להורדה בחינם (עדכני ל2024)

חוק איסור הפליה, איסור הפליה, פיצוי ללא הוכחת נזק, 50000 ש"ח, תביעות קטנות

חוק איסור הפליה: עד 50,000 ₪ פיצוי ללא הוכחת נזק

נוצר בתאריך: 19/04/2024

מה ייחשב הפליה אסורה? מה חוק איסור הפליה קובע שלא ייחשב הפליה אסורה? על איזה נותני שירות חל החוק? מהם הנתונים האישיים ..

בית מלון, נזק, אובדן רכוש, תביעה קטנה, אחריות, חפצים

מתי בית מלון אחראי לנזק או אובדן של רכוש בחופשה? הרשימה המלאה

נוצר בתאריך: 09/04/2024

מה קובע החוק; מה קורה כשבתנאי ההזמנה כתוב שהמלון פטור מאחריות לכל "נזק או אובדן"? ומתי אפשר לדרוש מהמלון פיצוי? כל התש..

תפריט נגישות